PERFORMANCE II


A IDADE (1978-2011)
Sigüeiro, Oroso. 
Fundación Laxeiro. Exposición Materialización

Documentación fotográfica Laura Fandiño Mojo

SUBIENDO 4,33 
Casa das artes. Fundación Laxeiro. Vigo.
Epipiderme - Encontros a volta performance. Lisboa, Portugal.

Documentación fotográfica Xulio Gil
CUNCAS
Arte en Predicado. Tenerife.

Documentación fotográfica José RodriguezMANTO NOCTURNO
Performances en Kounellis, Fundación Caixa Galicia. Santiago de Compostela
Chámalle X 2008. Pontevedra

Documentación fotográfica Chamalle X